اقتصاددان صرب:

اقتصاد مقاومتی رکن اساسی مقاوم بودن اقتصاد و جامعه است

رکن اساسی,اقتصاد کشور و جامعه

بلگراد - ایرنا - اقتصاددان صرب با بیان اینکه توجه به اقتصاد برای هرکشور و جامعه در عرصه های مختلف بسیار مهم و حیاتی است، تاکید کرد : اقتصاد مقاومتی رکن اساسی و مهم در مقاوم بودن اقتصاد کشور و جامعه است.

کد N205447