بررسی طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی در کمیسیون اقتصادی

مجلس

کمیسیون اقتصادی مجلس هفته جاری ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. /رسیدگی به طرح یک فوریتی تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی و بررسی لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

رسیدگی به طرح یک فوریتی تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی و بررسی لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
به گزارش ایلنا، کمیسیون اقتصادی مجلس هفته جاری ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
بحث و بررسی در مورد اقتصاد مقاومتی و بررسی راهکارهای لازم در این خصوص نیز از دیگر موارد کاری کمیسیون به شمار می‌آید.
همچنین رسیدگی به طرح یک فوریتی تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی و بررسی لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

کد N205443