وزرای آموزش و پرورش و علوم در کمیسیون آموزش

مجلس

وزرای علوم و آموزش و پرورش هفته جاری به کمیسیون‌آموزش، تحقیقات و فناوری جهت بررسی برنامه‌های آتی این دو وزارتخانه و دیدار نوروزی می‌روند. همچنین رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای و رییس دانشگاه پیام نور نیز جهت ارائه برنامه‌های این دو دانشگاه در سال جاری به این کمیسیون خواهد رفت.

وزرای علوم و آموزش و پرورش هفته جاری به کمیسیون‌آموزش، تحقیقات و فناوری جهت بررسی برنامه‌های آتی این دو وزارتخانه و دیدار نوروزی می‌روند.
به گزارش ایلنا، وزرای علوم و آموزش و پرورش هفته جاری به کمیسیون‌آموزش، تحقیقات و فناوری جهت بررسی برنامه‌های آتی این دو وزارتخانه و دیدار نوروزی می‌روند. همچنین رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای و رییس دانشگاه پیام نور نیز جهت ارائه برنامه‌های این دو دانشگاه در سال جاری به این کمیسیون خواهد رفت.
برگزاری جلسه کارگروه‌های آموزش و پرورش، تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها، آموزش‌های مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشکی نیز از دیگر موارد کاری کمیسیون آموزش به شمار می‌آید.

کد N205433