بررسی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در کمیسیون شورا‌ها

مجلس

طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و طرح الحاق یک بند به ماده ۲ قانون تشکیل شورای عالی اشتغال در دستور کار کمیسیون شورا‌ها قرار گرفته است./بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی از دیگر موارد کاری کمیسیون شورا‌ها است.


طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و طرح الحاق یک بند به ماده ۲ قانون تشکیل شورای عالی اشتغال در دستور کار کمیسیون شورا‌ها قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، کمیسیون شورا‌ها طرح اصلاح بند «د» ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کند.
طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و طرح الحاق یک بند به ماده ۲ قانون تشکیل شورای عالی اشتغال نیز در دستور کار کمیسیون شورا‌ها قرار گرفته است.
بررسی ابعاد اقتصاد مقاومتی از دیگر موارد کاری کمیسیون شورا‌ها است.
کارگروه کمیسیون شورا‌ها نیز طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه مجلس و افزایش تعداد نمایندگان آن‌ها را در دستور کار دارد.

کد N205432