وزیر جهاد کشاورزی به کمیسیون کشاورزی می‌رود

مجلس

سه هیات تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و عملکرد سازمان چای نیز هفته جاری جلساتی را برگزار خواهند کرد./ حجتی وزیر جهاد کشاورزی هفته جاری جهت پاسخگویی به سوال ۹ نماینده مجلس به کمیسیون کشاورزی می رود.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هفته جاری جهت پاسخگویی به سوال ۹ نماینده مجلس شامل حسن‌نژاد نماینده مرند، موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، حسینی صدر نماینده خوی، دامادی نماینده ساری، جعفری نماینده خلخال، مددی نماینده میانه، بهمنی نماینده سراب، موسوی نماینده اهواز و ایرانپور نماینده مبارکه به کمیسیون کشاورزی می‌رود.
به گزارش ایلنا، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی هفته جاری ضمن بررسی عملکرد کمیسیون در سال گذشته به بحث و بررسی پیرامون برنامه‌های آتی این کمیسیون می‌پردازد.
محمود حجتی  وزیر جهاد کشاورزی نیز هفته جاری جهت پاسخگویی به سوال ۹ نماینده مجلس شامل حسن‌نژاد نماینده مرند، موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، حسینی صدر نماینده خوی، دامادی نماینده ساری، جعفری نماینده خلخال، مددی نماینده میانه، بهمنی نماینده سراب، موسوی نماینده اهواز و ایرانپور نماینده مبارکه به کمیسیون کشاورزی می‌رود.
سه هیات تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و عملکرد سازمان چای نیز هفته جاری جلساتی را برگزار خواهند کرد.

کد N205431