رییس سازمان میراث فرهنگی در کمیسیون فرهنگی

مجلس

کمیسیون فرهنگی هفته جاری ضمن مروری بر عملکرد این کمیسیون در سال گذشته، به بررسی برنامه‌هایش در سال جاری می‌پردازد./معارفه و ارائه برنامه‌های سلطانی‌فر رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از دیگر موارد کاری کمیسیون فرهنگی به شمار می‌آید.

معارفه و ارائه برنامه‌های سلطانی‌فر رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  از موارد کاری کمیسیون فرهنگی در  هفته جاری به  شمار می‌آید.
به گزارش ایلنا، کمیسیون فرهنگی هفته جاری ضمن مروری بر عملکرد این کمیسیون در سال گذشته، به بررسی برنامه‌هایش در سال جاری می‌پردازد.
معارفه و ارائه برنامه‌های سلطانی‌فر رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز از دیگر موارد کاری کمیسیون فرهنگی به شمار می‌آید.

کد N205410