وزیر دادگستری در کمیسیون حقوقی

مجلس

رسیدگی به لایحه جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار گرفته است./پورمحمدی وزیر دادگستری نیز جهت پاسخ به سوالات افضلی‌فرد نماینده اردبیل و نجفی‌نژاد نماینده بابلسر به این کمیسیون می‌رود.

پورمحمدی وزیر دادگستری جهت پاسخ به سوالات افضلی‌فرد نماینده اردبیل و نجفی‌نژاد نماینده بابلسر به این کمیسیون می‌رود.
به گزارش ایلنا، کمیسیون قضایی و حقوقی هفته جاری به بررسی ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌پردازد.
رسیدگی به لایحه جرم سیاسی نیز در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار گرفته است.
پورمحمدی وزیر دادگستری نیز جهت پاسخ به سوالات افضلی‌فرد نماینده اردبیل و نجفی‌نژاد نماینده بابلسر به این کمیسیون می‌رود.
کارگروه حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار دارد.
رسیدگی به لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین از دستور کار کارگروه حقوق جزای کمیسیون قرار گرفته است.
کارگروه حقوق عمومی کمیسیون حقوقی نیز به بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری) می‌‌پرداز

کد N205402