جهانگیری: سیاست های اقتصاد مقاومتی را با مدیریت جهادی دنبال می کنیم

مقاومت 92,دیدار

تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری، اقتصاد مقاومتی را مهم ترین دستور کار برنامه دولت در سال 1393 بیان کرد و گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی را با مدیریت جهادی دنبال می کنیم.

کد N205337