در گفتگو با مهر مطرح شد؛

سهمیه بندی بنزین در فاز دوم هدفمندی ادامه می یابد/ پیش بینی قیمت بنزین آزاد و سهمیه ای