کارکنان خطوط هوایی آلمان به اعتصاب خود پایان دادند

اعتصاب

تهران – ایرنا- ترافیک هوایی آلمان پس از اینکه کارکنان خطوط هوایی این کشور به اعتصاب خود پایان دادند به حال عادی بازگشت.

کد N205296