بررسی موضوع اقتصاد مقاومتی در کمیسیون ویژه

مجلس

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به بحث و بررسی پیرامون اقتصاد مقاومتی با حضور کار‌شناسان مربوطه می‌پردازد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  به بحث و بررسی پیرامون اقتصاد مقاومتی با حضور کار‌شناسان مربوطه می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی به بررسی ایرادات شورای نگهبان در مورد ماده هفت طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان در برخی از شوراهای عالی، مجامع و... می‌پردازد.

بررسی طرح استفساریه ماده ۷۶ قانون آیین‌نامه داخلی و اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه داخلی نیز در دستور کار هفته جاری این کمیسیون قرار گرفته است.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به بحث و بررسی پیرامون اقتصاد مقاومتی با حضور کار‌شناسان مربوطه می‌پردازد.

کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار دارد.

کد N205295