بررسی گزارش مسئولان شرکت ملی پتروشیمی در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی در کمیسیون صنعت

مجلس

کمیسیون صنایع هفته جاری به بحث و بررسی پیرامون تحقق راهکارهای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی می‌پردازد./استماع گزارش مسئولان شرکت ملی پتروشیمی در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی کشور و ارائه برنامه‌ها از دیگر موارد کاری کمیسیون صنایع و معادن به شمار می‌آید.

بررسی گزارش مسئولان شرکت ملی پتروشیمی در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی در کمیسیون صنعت
استماع گزارش مسئولان شرکت ملی پتروشیمی در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی کشور و ارائه برنامه‌ها از موارد کاری کمیسیون صنایع و معادن به شمار می‌آید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون صنایع هفته جاری به بحث و بررسی پیرامون تحقق راهکارهای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی می‌پردازد.
استماع گزارش مسئولان شرکت ملی پتروشیمی در مورد وضعیت صنعت پتروشیمی کشور و ارائه برنامه‌ها از دیگر موارد کاری کمیسیون صنایع و معادن به شمار می‌آید.

کد N205293