یک مقام حزبی از آغاز بحران اقتصادی در ترکیه خبر داد

بحران اقتصادی

آنکارا - ایرنا - ˈدوغو پرینچکˈ رهبر حزب ˈکارگرˈ ترکیه که به تازگی از زندان آزاده شده، ادعا کرد که ˈبحران اقتصادیˈ در انتظار این کشور است.

کد N205130