به منظور رزمایش دریایی مشترک با ایران:

ناوگروه پاکستانی در بندرعباس پهلو گرفت

سیاسی

مهمترین برنامه ناوگروه پاکسانی درمدت حضور خود در بندرعباس برگزاری رزمایش مشترک با یگان‌های منتخب از ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش در تاریخ 19 فروردین است که در آب‌های شرق تنگه هرمز برگزار خواهد شد.

ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان به منظور شرکت در رزمایش مشترک با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بندرعباس پهلو گرفت.

به گزارش ایلنا، ناوگروه نیروی دریایی پاکستان متشکل از یک فروند ناو موشک‌انداز، یک فروند ناو پشتیبانی و یک فروند زیردریایی پیشرفته با پیام صلح و دوستی و در راستای افزایش تعاملات نظامی دو کشور صبح امروز (شنبه) در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس پهلو گرفت.

به گفته امیر دریادار شهرام ایرانی - جانشین معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران - ناوگروه پاکستانی به مدت چهار روز در بندرعباس حضور خواهد داشت و در مدت حضور خود بازدیدهای رسمی بین مقامات لشکری و کشوری نیروی دریایی دو کشور انجام خواهد شد.

مهمترین برنامه ناوگروه پاکسانی درمدت حضور خود در بندرعباس برگزاری رزمایش مشترک با یگان‌های منتخب از ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش در تاریخ 19 فروردین است که در آب‌های شرق تنگه هرمز برگزار خواهد شد.

کد N205115