عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

مجلس اقدام ضدایرانی پارلمان اروپا را با صدور قطعنامه ای پاسخ می دهد

پارلمان اتحادیه اروپا,قعطنامه

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا الزام آور نیست، گفت: مجلس اقدام ضدایرانی پارلمان اروپا را با صدور قطعنامه ای پاسخ می دهد.

کد N205087