روند انتقال سلاح های شیمیایی سوریه از سر گرفته شد

آفریقا و خاورمیانه

سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در بیانیه ای به از سرگیری روند انتقال سلاح های شیمیایی سوریه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که 12 محموله شامل سلاح های شیمیایی سوریه از طریق بندر لاذقیه از سوریه منتقل شد.

"احمد اوزومجو" با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد که سوریه روند نابودی سلاح های شیمیایی را تسریع بخشد. روند انتقال سلاح های شیمیایی سوریه به خارج از این کشور برای انهدام از 20 مارس متوقف شده بود.

این عملیات به دلیل اوضاع نابسامان امنیتی در بندر لاذقیه و مانع تراشی گروه های تروریستی بر سر راه انتقال سلاح های شیمیایی متوقف شده بود.