با حضور رهبر معظم انقلاب؛

آخرین شب عزاداری فاطمیه در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد