چین مرزهایش را با تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان بست

مرز,چین

دوشنبه ـ ایرنا - دولت چین مرزهای خود با کشورهای همسایه تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان به دلیل آنچه «اتخاذ تدابیر امنیتی همزمان با فرارسیدن عید ملی» نامید، بست.

کد N204711