روزنامه نگار ترک: اردوغان انتخابات محلی را به جنگ استقلال تبدیل کرد

انتخابات محلی,ترکیه

آنکارا- ایرنا - ˈ گلتکین آوجیˈ دادستان سابق و نویسنده روزنامه ˈبوگونˈ چاپ ترکیه نوشت : ˈاردوغان ˈ انتخابات محلی در ترکیه را با عملیات روانی به صورت یک همه پرسی و یک جنگ استقلال درآورد.

کد N204710