نقش ˈزنگنهˈ در کابینه دولت یازدهم ایران از نگاه اندیشکده آمریکایی

ایران,بروکینگز

تهران – ایرنا - اندیشکده آمریکایی ˈبروکینگزˈ حضور ˈبیژن نامدار زنگنهˈ در کابینه دولت یازدهم را نشانه عزم جدی ایران برای خاتمه تحریم ها و بازیابی جایگاه ایران در منطقه دانست و تاکید کرد نقش وی به اندازه نقش ˈمحمد جواد ظریفˈ برای تحقق اهداف تیم روحانی مهم است.

کد N204518