هزاران بحرینی در نزدیکی منامه تظاهرات کردند

تظاهرات,فرمول یک

تهران- ایرنا- هزاران بحرینی با برپایی تظاهرات در نزدیکی شهر منامه، ضمن خودداری از دادن شعار علیه مسابقات جهانی اتومبیلرانی ˈفرمول یکˈ که عصر جمعه در این کشور آغاز شد، بر رعایت حقوق اکثریت توسط اقلیت حاکم و ایجاد دولت مبتنی بر آزادی و دمکراسی و برابری حقوق شهروندی تأکید کردند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی گفتند هزاران شیعه بحرینی در خیابان های البدیع که چندین روستای شیعه نشین نزدیکی منامه پایتخت را به یکدیگر متصل می کند، به دعوت گروه های معارض شیعه تظاهرات کردند تا با استفاده از حضور رسانه های حاضر برای پوشش مطبوعاتی مسابقات ˈفرمول یکˈ، صدای خود را به گوش جهانیان برسانند.

شاهدان عینی گفتند؛ در عین حال، تظاهرات کنندگان هیچ شعاری علیه میزبانی بحرین از این مسابقات جهانی سر ندادند و تنها به شعارهایی از جمله ˈهیهات مناالذلهˈ و ˈروح و جانمان فدای بحرینˈ اکتفا کردند.

تظاهرات کنندگان همچنین با خود پرچم های بحرین و عکس هایی از زندانیان را حمل می کردند.

جنبش الوفاق مهمترین تشکل معارض شیعی بحرین از هواداران خود خواسته بود روز جمعه به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کننتد.

الوفاق در بیانیه ای که در پایان این تظاهرات منتشر شد، تأکید کرد که راه حل های نمایشی و پرداختن به گزینه های امنیتی و سرکوبگرانه، پافشاری مردم را بر ادامه درخواست برای تحقق دمکراسی حقیقی تشدید خواهد کرد.

این گروه معارض بحرینی افزود: جامعه بین الملل، حقایق مربوط به اختلافات و درگیری در بحرین میان اقلیت حاکم و اکثریت را که خواستار ایجاد یک دولت دمکراتیک مبتنی بر آزادی، عدالت و تساوی حقوق شهروندی است، بخوبی درک می کند.

این در حالی است که بنا به اعلام رسانه ها، دولت بحرین قیام دموکراسی خواهی مردم این کشور در سال 2011 را با کمک نیروهای عربستان فرو نشاند اما همچنان اعتراض ها به دولت ادامه دارد و نیروهای رژیم معترضان را سرکوب می کنند.

بحرین در سه سال گذشته در حال دست و پنجه نرم کردن با ناآرامی های اکثریت مسلمان شیعه در این کشور است که خواستار اصلاحات سیاسی و پایان یافتن تبعیض در این کشور هستند.

مترجمام**1480**1504
کد N203931