درگیری میان تظاهرات کنندگان و نیروهای پلیس بلژیک در بروکسل

بلژیک,رویترز

تهران - ایرنا - بروکسل، پایتخت بلژیک روز جمعه شاهد درگیری میان تظاهرات کنندگانی که از تمامی کشورهای اروپایی حضور داشتند و نیروهای پلیس بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از این تظاهرات که بدنبال فراخوان کنفدراسیون اتحادیه های اروپایی صورت گرفت، مخالفت با ریاضت اقتصادی و افزایش بیکاری جوانان در کشورهای اروپایی بود

به گفته مقامات پلیس بروکسل در این تظاهرات اعتراض آمیز نزدیک به 40 هزار نفر شرکت داشتند.

بنابر این گزارش، تظاهرات کنندگان قصد داشتند به سوی ساختمان شورای اروپایی سنگ پرتاب کنند که با مقاومت نیروهای پلیس رو به رو شدند و در این درگیری سه تن از جمله یک پلیس مجروح شد.

دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه های اروپایی ضمن محکوم کردن سیاست ریاضت اقتصادی در اروپا گفت: این سیاست موجب افزایش بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است.

مترجمام**1502**1552
کد N203874