اردوغان علاقه خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اوت ابراز کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه جمعه با تاکید بر حمایت خود از قانون حزب خود که او را مجبور خواهد کرد ریاست دولت را پس از انتخابات پارلمانی سال 2015 ترک کند ، تمایل خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اوت تایید کرد.

اردوغان پیش از دیداری از جمهوری آذربایجان در گفتگو با خبرنگاران گفت:« من از قانون حداکثر سه دوره برای ریاست دولت حمایت می کنم.»
اساسنامه حزب او یعنی حزب عدالت و توسعه برای نمایندگان برعهده داشتن سه دوره متوالی نمایندگی را ممنوع می کند.
نخست وزیر ترکیه همچنین هرگونه تصیمیم را در خصوص نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری زوهنگام خواند .
وی گفت:« من با عبدالله گل رئیس جمهوری موافق هستم ، ما پس از آنکه با هم در این خصوص گفتگو کردیم ، در این خصوص تصمیم خواهیم گرفت.»
اردوغان سرانجام هرگونه فکر جلو انداختن انتخابات پارلمانی و همچنین برگزاری همزمان آن را با انتخابات ریاست جمهوری رد کرد.
وی گفت:« هرگز نباید انتخابات زودهنگام برگزار کرد. این اصل حزب ما است . ما باید به کار خود ادامه دهیم.»
انتخابات ریاست جمهوری ترکیه برای نخستین بار با آرا عمومی در روزهای 10 و 24 اوت برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا ، با وجود اتهامات شدید فساد مالی که علیه اردوغان و دولت او وجود دارد ، نخست وزیر ترکیه در انتخابات روز یکشنبه شهرداری ها به پیروزی رسید و به این ترتیب حاکمیت بی رقیب خود را بر کشور از سال 2003 تایید کرد .

4949

کد N203770