شوکت در گفت وگو با ایلنا:/تکرار/

بهترین میانبر برای تحقق شعار سال رهبری، توجه به کارگران است

سیاسی

بدون توجه به اقتصاد و معیشت مردم، نمی توان فرهنگ جامعه را تقویت کرد/این که مقام معظم رهبری، اقتصاد و فرهنگ را در کنار هم مورد تأکید قرار دادند، نشان از واقع بینی ایشان است.

ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر قم، گفت: یکی از بهترین میانبرها برای تحقق شعار مقام معظم رهبری برای سال 93 مبنی بر ارتقای فرهنگ اصیل اسلامی و شکوفایی اقتصادی، توجه به کارگران و معیشت این قشر زحمتکش است، چرا که اگر معیشت حداقلی کارگران و خانواده های آنان تأمین شود، علاوه بر آن که با جدیت بیشتری برای تحقق شکوفایی اقتصادی کشورمان تلاش می کنند، فرهنگ اصیل اسلامی را با اشتیاق مورد پذیرش قرار خواهند داد.

اکبر شوکت در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به نامگذاری امسال به نام "فرهنگ و اقتصاد، با عزم ملی و مدیریت جهادی"، اظهار داشت: این که مقام معظم رهبری، اقتصاد و فرهنگ را در کنار هم مورد تأکید قرار دادند، نشان از واقع بینی ایشان است.

وی افزود: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، مردم کشورمان در صحنه های مختلف، همیشه یک قدم جلوتر از مسئولین بوده و وفاداری خود را به انقلاب و اسلام به اثبات رسانده اند و از این رو برای تحقق این شعار و ارتقاء فرهنگ و اقتصاد کشور، باید ابتدا، فرهنگ خودباوری در میان همه مسئولین ما تقویت شده تا به یک اقتصاد شکوفا و شایسته مردم ایران برسیم.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی ایران، با بیان این که پیام های مختلفی را می توان از کنار هم قرار دادن اقتصاد و فرهنگ توسط رهبر انقلاب برداشت کرد، گفت: قطعا بدون توجه به اقتصاد و معیشت مردم، نمی توان فرهنگ جامعه را تقویت کرد، چرا که در آموزه های دینی مان نیز داریم که اگر فقر از در هر خانه ای وارد شود، ایمان از در دیگر آن خارج خواهد شد؛ امروز نیز اگر ما بخواهیم فرهنگ اصیل اسلامی مان را تقویت کنیم، نیاز به شکوفایی اقتصاد و توجه ویژه به معیشت مردم داریم.

شوکت در پایان خواستار توجه هر چه بیشتر مسئولان کشور به جامعه کارگری شد و گفت: یکی از بهترین میانبرها برای تحقق شعار مقام معظم رهبری برای سال 93 مبنی بر ارتقای فرهنگ اصیل اسلامی و شکوفایی اقتصادی، توجه به کارگران و معیشت این قشر زحمتکش است، چرا که اگر معیشت حداقلی کارگران و خانواده های آنان تأمین شود، علاوه بر آن که با جدیت بیشتری برای تحقق شکوفایی اقتصادی کشورمان تلاش می کنند، فرهنگ اصیل اسلامی را با اشتیاق مورد پذیرش قرار خواهند داد.

کد N203641