در پی عملیات فساد مالی و ارتشا

خانه تکانی به قوه قضاییه ترکیه رسید

محل خدمت

آنکارا- ایرنا- خانه تکانی و تصفیه هواداران جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ در نهادهای دولتی ترکیه به ویژه در قوه قضاییه به قضات رسید.

به گزارش روز جمعه ایرنا ، شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه امروز و پس از تغییر ساختار این شورا ، محل خدمت 596 قاضی در ترکیه را تعیین کرد.

براساس این گزارش، در بین قضاتی که محل خدمت آنان در راستای دستور العمل جدید شورای عالی قضات و دادستانها ترکیه تغییر کرده است ، قضات بسیاری از دعاوی مهم و سرنوشت ساز در ترکیه از جمله دعاوی مرتبط با ادعاهای براندازی و نیز محاکمه متهمان به شرکت در روند کودتای سفید ترکیه موسوم به روند 28 فوریه که منجر به برکناری ˈ نجم الدین اربکان ˈ نخستین نخست وزیر اسلامگرای ترکیه شد و نیز قضات محاکمه کننده عاملین کودتای 1980 ترکیه نیز وجود دارند.

در پی عملیات فساد مالی و ارتشاء در ترکیه در 26 آذر ماه گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه شد ، دولت آنکارا طرح تغییر اساسی در ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را تقدیم مجلس ملی ترکیه کرد.

در راستای این تغییرات که از سوی احزاب مخالف دولت آنکارا با مخالفت روبه رو شد حیطه اختیارات وزارت دادگستری و شخص وزیر دادگستری در این شورا که عالی ترین مرجع مرتبط با قضات و دادستانها در ترکیه است، افزایش یافت.

دولت آنکارا که این عملیات را به جماعت گولن منتسب کرد پیش از این بیش از 10 هزار نفر از نیروهای پلیس این کشور را برکنار و یا محل کار آنان را تغییر داده است.

افزون بر آن شماری از کارکنان وزارت آموزش ملی و رادیو و تلویزیون ترکیه نیز از کار برکنار شده اند.

خاورم ** 2012 **230**1586
کد N203611