پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپایی تصویب شد

ایران در جهان

پارلمان اتحادیه اروپا پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی و مداخله جویانه خود را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارلمان اتحادیه اروپا ، پارلمان این اتحادیه با تصویب قطعنامه ای راهبرد اتحادیه اروپایی در قبال ایران را ترسیم کرد.

این قطعنامه 23 بندی تصویب شده به جای توسعه همکاری ها دارای راهبردی مداخله جویانه و ضد ایرانی است.

پارلمان اتحادیه اروپا در این قطعنامه بار دیگر ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است.

همچنین در این قطعنامه ذکر شده است که انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشورمان با استاندرادهای اروپایی مطابقت ندارد.

از دیگر موارد مداخله جویانه ذکر شده در این قطعنامه درخواست آزادی محکومان فتنه به ویژه سران فتنه، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران و اجازه سفر به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران هستند.

در بند دیگری از این قطعنامه ، اتحادیه اروپا خواستار گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران شده و سفر هیات های اروپایی به ایران را منوط به ملاقات با محکومان فتنه و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.

همچنین در این قطعنامه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا محدودیت و ممنوعیت از همجنس بازان در ایران را رفع کند.

پارلمان اروپا بعد از تصویب این این قطعنامه مداخله جویانه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: خارج از پرونده هسته ای ایران، باید اتحادیه اروپا راهبردی در مقابل این کشور داشته باشد.