مذاکرات کارشناسی روز دوم ایران و١+٥ آغاز شد

سیاست خارجی

حمید بعیدی نژاد رییس هیات کارشناسی مذاکره کننده هسته ای ایران گفت که طرفین روز گذشته (پنجشنبه) بیش از چهار ساعت بر سر موضوعات فنی با یکدیگر گفتگو کردند و قرار است امروز بحث های خود را ادامه دهند.

روز دوم مذاکرات کارشناسی هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ١+٥ پیش از برگزاری دور جدید مذاکرات میان طرفین در سطح سیاسی در محل اروپایی سازمان ملل متحد در وین آغاز شد.

به گزارش ایلنا؛ روز دوم مذاکرات کارشناسی هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ١+٥ پیش از برگزاری دور جدید مذاکرات میان طرفین در سطح سیاسی در محل اروپایی سازمان ملل متحد در وین اغاز شد تا طرفین بحث های خود درباره موضوعات فنی را امروز (جمعه) ادامه دهند.

حمید بعیدی نژاد رییس هیات کارشناسی مذاکره کننده هسته ای ایران گفت که طرفین روز گذشته (پنجشنبه) بیش از چهار ساعت بر سر موضوعات فنی با یکدیگر گفتگو کردند و قرار است امروز بحث های خود را ادامه دهند.

به گفته بعیدی نژاد در این مذاکرات کارشناسان سازمان انرژی اتمی حضور دارند.

همچنین رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام کرد: سومین مرحله از مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 که از بعدازظهر پنج شنبه در وین آغاز شده، همه موضوعات باقی مانده که قرار است در چارچوب توافق جامع و نهایی مورد اشاره و طرح قرار گیرد را در بر می گیرد.

کد N203382