شرکت پست آلمان از قبول نامه به مقصد کریمه خودداری می کند

کریمه,شرکت پست

تهران - ایرنا - خبرگزاری رویترز گزارش داد، شرکت پست آلمان اعلام کرد، از قبول نامه به مقصد کریمه خودداری می کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز ، بعد از آن که اوکراین همتای آلمان در اتحادیه جهانی پست اعلام کرد که از رساندن نامه به کریمه خودداری می کند، شرکت پست ˈدویچه پستˈ آلمان نیز از قبول نکردن نامه ها به مقصد کریمه خبر داد.

سخنگوی دویچه پست آلمان در این باره گفت: بعد از پیوستن کریمه به روسیه، اوکراین یادداشتی به اتحادیه جهانی پست ارسال کرد مبنی بر این که دریافت و ارسال نامه به روش سنتی نیز بین اوکراین و کریمه متوقف شده است.

اتحادیه جهانی پست که یکی از سازمان های وابسته به سازمان ملل می باشد هماهنگی سیاست های پستی بین کشورهای عضو و نظام پستی در سراسر جهان را برعهده دارد.

سخنگوی دویچه پست آلمان گفت که بسته های پستی پیشتاز که از طریق پست فوری بین المللی وابسته به شرکت دویچه پست ارسال می شود تحت تاثیر این اقدامات نخواهد بود و ارسال و دریافت این گونه بسته ها در اداره پست آلمان ادامه دارد.

مترجمام**1408**1586
کد N202937