واکنش اخوان المسلمین به اظهارات اخیر نخست وزیر انگلیس

آفریقا و خاورمیانه

در واکنش به اظهارات اخیر نخست وزیر انگلیس علیه اخوان المسلمین مصر، اعضای این جریان از وی به شدت انتقاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اخوان المسلمین مصر از تصمیم اخیر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس  مبنی بر آغاز تحقیقات درخصوص فعالیتهای اخوان المسلمین به شدت انتقاد کرد.

این درحالی است که جنبش "مصریها علیه تروریسم" از این اقدام نخست وزیر انگلیس استقبال کرده , از دیگر کشورهای اروپایی خواست که تصمیم مشابهی را در خصوص اخوان المسلمین اتخاذ کنند.

شایان ذکر است پیشتر دیوید کامرون خواهان آغاز تحقیقات در خصوص فعالیت های اخوان المسلمین شده و تحلیلگران این اقدام وی را گامی به سوی پیوستن انگلیس به مصر و عربستان در درج نام اخوان المسلمین در لیست گروههای تروریستی خواندند.