پروژه آمریکا برای ایجاد ناآرمی ها در کوبا فاش شد

آمریکا اروپا

خبرگزاری آسوشیتد پرس پروژه "توئیتر کوبایی" دولت آمریکا برای ایجاد ناآرامی در کوبا را فاش کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار گزارشی به افشای پروژه سری آمریکا برای ایجاد ناآرامی های اجتماعی در کوبا پرداخت.

براساس این گزارش، دولت آمریکا تلاش کرده است با ایجاد یک شبکه اجتماعی به نام توئیتر کوبایی در کوبا، به ایجاد ناآرامی و برپایی تظاهرات‌های ضددولتی در این کشور مبادرت کند.

در راستای پیشبرد این پروژه جو مک اسپدون از سوی دولت آمریکا مسئول ایجاد این شبکه اجتماعی بوده است که در سال 2010 با هدف ایجاد این شبکه و تکمیل مراحل پایانی این پروژه به اسپانیا رفته است. 

وی با هدف اینکه بتواند این شبکه را از دید دولت کوبا پنهان نگه دارد، شبکه‌ای از شرکت‌های صوری را ایجاد کرده است و این شرکت‌ها بدون آنکه اعلام شود با دولت آمریکا ارتباط دارند وظیفه جذب نیرو برای اجرای این پروژه را ایفا کرده‌اند.

بر اساس اسناد منتشر شده، سازمان توسعه بین‌الملل آمریکا که کمک‌های بشردوستانه ارائه می کند تامین کننده بودجه این پروژه بوده است.