تداوم اعتراضات به نتایج انتخابات شهرداری ها در ترکیه

انتخابات

آنکارا - ایرنا - با گذشت سه روز از انتخابات شهرداری ها در ترکیه و پیروزی حزب حاکم در این انتخابات، اعتراض ها نسبت به شمارش آرا و تقلب در این کشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، پس از درخواست حزب مخالف ˈجمهوری خواه خلقˈ بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور برای باز شماری نتایج آرای شهر آنکارا پایتخت ترکیه، حزب ˈحرکت ملیˈ دیگر حزب مخالف دولت آنکارا نیز خواستار بازشماری نتایج انتخابات در شهرستان ˈکوکالیˈ شد.

حزب حرکت ملی همچنین مدعی تقلب در انتخابات شهر ˈآداناˈ توسط حزب حاکم ترکیه شد.

حزب جمهوری خواه خلق همچنین ˈمولود چاووش اوغلوˈ وزیر اتحادیه اروپای ترکیه را به عضویت در هیات مدیره انتخابات شهر آنتالیا و تقلب شمارش آرا در این استان متهم کرد.

این حزب چاووش اوغلو را به فشار آوردن بر هیات مدیره انتخابات شهر آنتالیا برای تغییر آرا برای نامزد حزب حاکم ترکیه متهم کرد.

حزب جمهوری خواه خلق ترکیه همچنین نسبت به شمارش آرا در استان ˈیالوواˈ نیز معترض بوده و در این خصوص به شورای عالی انتخابات ترکیه شکایت کرده است.

براساس گزارشات دریافتی، اعتراضات در شهر مرزی ˈجیلان پنارˈ که در پی

افزایش درگیری بین احزاب سیاسی مختلف با ادعای تخلف در انتخابات شهرداریها حالت فوق العاده در این شهر اعلام شد، ادامه دارد.

هواداران حزب ˈصلح و دمکراسیˈ هوادار اکراد در پی رد درخواست این حزب از سوی شورای انتخابات ترکیه برای شمارش مجدد آرا در این شهر، به خیابانها آمده و دست به تظاهرات زدند.

مقامات امنیتی این شهر با توجیه اینکه تنش در شهر افزایش و احتمال بروز آشوب و درگیری است، برای مدت یک ماه در جیلان پنار حالت فوق العاده اعلام کرده و هرگونه تظاهرات، راهپیمایی، اعتصاب غذا و صدور قطعنامه و بیانیه مطبوعاتی را ممنوع کردند.

براساس نتایج غیررسمی شمارش آرا در این شهر، نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه، پیروز انتخابات شهرداری شهر جیلان پنار اعلام شده است.

در انتخابات شهرداری ها در ترکیه که روز یکشنبه گذشته برگزار شد، در آمار غیر رسمی منتشر شده حزب حاکم عدالت و توسعه با کسب بیش از 45 درصد آرا پیروز انتخابات اعلام شد.

خاورم ** 230/1275
کد N202557