دیدار رییس سازمان حفاظت محیط زیست با رییس جایکا

ابتکار خواستار تقویت همکاری های زیست محیطی ایران و ژاپن شد

کد N202218