معترضین به نتایج انتخابات به ساختمان حزب حاکم ترکیه حمله کردند

حزب حاکم

آنکارا - ایرنا - معترضین به نتایج انتخابات به ساختمان حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ در استانˈ شانلی عرفاˈ در جنوب ترکیه حمله کردند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل ازمنابع خبری ترکیه، مهاجمان دراعتراض به نتایج انتخابات دراین استان با بمب های آتش زا به ساختمان حزب حاکم عدالت وتوسعه حمله کردند.

این حمله خسارت جانی دربرنداشت ولی به ساختمان حزب حاکم خساراتی وارد شد.

انتخابات شهرداری ها درترکیه روز یکشنبه گذشته با شرکت نامزدهای احزاب مختلف برگزار شد وحزب حاکم عدالت وتوسعه درآمار غیر رسمی اعلام شده با کسب بیش از45 درصد آرا پیروز انتخابات شد.

احزاب مخالف جمهوری خواه، حرکت ملی وصلح ودمکراسی دررده های بعدی قرار گرفتند.

برخی ازاحزاب نسبت به شمارش آرا دربرخی استان ها به شورای عالی انتخابات ترکیه شکایت کرده اند.

خاورم ** 230**536
کد N202208