کسری دو ماهه در تراز بازرگانی ترکیه به مرز 12 میلیارد دلار رسید

صادرات واردات,داده اقتصادی

آنکارا - ایرنا - کسری تراز بازرگانی خارجی ترکیه که مهمترین قلم از تراز پرداختهای این کشور را تشکیل می دهد، در دوماه نخست سال 2014 میلادی به رغم کاهش 16.6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به مرز 12 میلیارد دلار رسید.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی همسو با افت ارزش لیرترک در قبال دلار و یورو با افزایش صادرات و افت نسبی واردات در راستای پیش بینی ها تحقق یافت.

موسسه آمار دولتی ترکیه امروز داده های مربوط به وضعیت بازرگانی خارجی این کشور در دو ماه امسال را منتشر کرد.

بررسی آمار موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد صادرات ترکیه در ماه فوریه با 6.2 درصد افزایش نسبت به فوریه سال گذشته به 13 میلیارد و 150 میلیون دلار و واردات این کشور با 5.9 درصد کاهش به 18 میلیارد و 250 میلیون دلار رسید.

کارشناسان معتقدند که رشد بیشتر صادرات نسبت به واردات ناشی از افت ارزش لیرترک در قبال دلار و یوروست که موجب افزایش مقطعی قدرت رقابت کالاهای ترکیه در بازارهای جهانی شده است.

به باور این کارشناسان با توجه به اینکه صادرات ترکیه به شدت به واردات وابسته است در قبال هر 100 دلار واردات در حدود 60 دلار صادرات می تواند داشته باشد، روند روبه رشد صادرات ترکیه با توجه به فرایند اجباری کاهش واردات ناشی از گران شدن آن، پایدار نخواهد شد.

در واقع با توجه به ساختار ناسالم بازرگانی خارجی این کشور به لحاظ وابستگی شدید صادرات به واردات، ترکیه در دوره پیش رو می تواند با افت در سرعت رشد بازرگانی خارجی نیز روبرو شود.

بررسی موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد در دو ماه اول سال 2014 صادرات ترکیه 7.2 درصد نسبت به دوماه اول سال 2013 میلادی رشد داشته و از 23 میلیارد و 868 میلیون دلار به 25 میلیارد و 593 میلیون دلار و واردات این کشور نیز با 1.7 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 38 میلیارد و 197 میلیون دلار به 37 میلیارد و 542 میلیون دلار رسید تا حجم بازرگانی خارجی این کشور با 0.17 درصد افزایش از 62 میلیارد و 65 میلیون دلار به 63 میلیارد و 135 میلیون دلار برسد.

بدین ترتیب کسری در بازرگانی خارجی ترکیه نیز در این دو ماه با 16.6 درصد کاهش از 14 میلیارد و 329 میلیون دلار به 11 میلیارد و 949 میلیون دلار رسید.

در سال گذشته صادرات ترکیه با افتی به میزان 0.4 درصد نسبت به سال 2012 به 151 میلیارد و 869 میلیون دلار واردات این کشور با 6.4 درصد رشد به 251 میلیارد و 651 میلیون دلار رسید تا حجم بازرگانی خارجی این کشور با 0.37 درصد رشد به 403 میلیارد و 520 میلیون دلار برسد.

خاورم/2011**230/536
کد N202161