کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان مصری در انفجار دو بمب قاهره

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از کشته شدن رئیس آگاهی الجیزه و تعدادی دیگر از نظامیان بر اثر انفجار دو بمب درقاهره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر،تلویزیون مصر گزارش داد: در انفجار دو بمب در قاهره یک نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شده اند.

منابع مصری از پرتاب گاز از سوی نیروهای امنیتی در نزدیکی درب اصلی دانشگاه قاهره برای دور کردن شهروندان مصری که در نزدیکی محل انفجار دو بمب جمع شده اند خبر دادند.

تلویزیون مصر از کشته شدن سرتیپ طارق المیرجاوی رئیس آگاهی الجیزه و زخمی شدن سرتیپ عبدالروف الصرفی،سرهنگ مصطفی البکری و یکی دیگر از افسران پلیس خبر داد.

از سوی دیگر سرتیپ هشام یوسف رئیس دایره خنثی سازی مواد منفجر گفت: بر اساس اطلاعات اولیه مربوط به انفجار دانشگاه قاهره این انفجار بر اثر دو بمبی که در زیر درختی در نزدیکی مرکز نظامی و در چند متری درب ورودی دانشگاه قاهره کار گذاشته شده بود رخ داده است.