فیس بوک ظریف از خبرگزاری های ایران جلو زد

فیس بوک ظریف

زمانی دستگاه های نظارتی و امنیتی استفاده از فکس را برای تمام مدیران ممنوع کرده بودند. اما این روزها فکس ممنوع نیست...

به گزارش آفتاب به نقل از خبرآنلاین، زمانی دستگاه های نظارتی و امنیتی استفاده از فکس را برای تمام مدیران ممنوع کرده بودند. اما این روزها فکس ممنوع نیست...در این فایل صوتی بشنوید که در سال گذشته کدام چهره های سیاسی در فیس بوک عضو شدند و چرا سرنوشت یارانه نقدی را فیس بوک مشخص می کند.
فیس بوک ظریف از خبرگزاری های ایران جلو زد زمانی دستگاه های نظارتی و امنیتی استفاده از فکس را برای تمام مدیران ممنوع کرده بودند. اما این روزها فکس ممنوع نیست...
کد N201872