اعتصاب ۳ روزه خلبان‌های شرکت لوفت‌هانزا

سیاسی

انتظار می‌رود اعتصاب کارکنان خطوط هواپیمایی لوفت‌هانزا که به مدت سه روز ادامه دارد، باعث لغو بخش عمده‌ای از پروازهای این شرکت هواپیمایی شود.

کارکنان شرکت هواپیمایی «لوفت‌هانزا» از بامداد امروز – چهارشنبه - در اعتراض به شرایط کاری دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، انتظار می‌رود اعتصاب کارکنان خطوط هواپیمایی لوفت‌هانزا که به مدت سه روز ادامه دارد، باعث لغو بخش عمده‌ای از پروازهای این شرکت هواپیمایی شود.

به دنبال فراخوان اتحادیه خلبان‌های آلمان، شرکت لوفت هانزا سه هزار ۸۰۰ پرواز را لغو کرده است.

این اعتصاب خطوط جابه جایی بار شرکت لوفت هانزا را نیز با اختلال مواجه خواهد کرد.

کد N201844