3 منتقد سیاستهای آل سعود روانه دادگاه شدند

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به مخالفان عربستانی از دادگاهی شدن سه عربستانی که از سیاستهای آل سعود و فساد حاکم انتقاد کرده بودند خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری به نقل از پایگاه العهد، منابع وابسته به مخالفان عربستانی اعلام کردند: مسئولان سعودی سه عربستانی را به اتهام انتقاد از آل سعود روانه دادگاه کردند.

این منابع بیان کردند: سه عربستانی که روانه دادگاه شدند در پایگاه صفحه اجتماعی تویتر از سیاست های آل سعود،پایین بودن سطح معیشت،فساد،دستمزدهای کم،کمبود مسکن و سیاست های تبعیض آمیز انتقاد کرده بودند.

از سوی دیگر در حالی که طی روزهای قبل اخباری درباره کناره گیری احتمالی ملک عبدالله از قدرت مخابره شده است اما منابع سعودی این احتمال را رد کردند.

منابع سعودی اعلام کردند: ملک عبدالله قصد کناره گیری از قدرت و واگذاری آن به سلمان‌بن عبدالعزیز را ندارد.

این منابع بیان کردند: درست است که عبدالله‌بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از مشکلات جسمی رنج می‌برد اما هنوز توان اداره حکومت با اقتدار را دارد و بسیاری از امور حکومت‌داری را به‌طور روزانه انجام می‌دهد.