مبارک در گفتگوی تلفنی:

تاریخ درباره من قضاوت خواهد کرد/کناره گیری ام با هدف جلوگیری از خونریزی بود

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری مخلوع اسبق مصر که در جریان انقلاب مردمی در ژانویه سال 2011 برکنار شد علت برکناری خود را جلوگیری از خونریزی ملت مصر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مصر آنلاین، حسنی مبارک در جدیدترین گفتگوی تلفنی خود با مجدی الدقائق روزنامه نگار مصری گفت: تاریخ درباره من قضاوت خواهد کرد.

رئیس جمهوری مخلوع اسبق مصر که در 25 ژانویه سال 2011 از سوی مردم برکنار شد افزود: من به وظایفم در قبال مردم مصر عمل کرده ام و از هوشیاری ملت مصر آگاهم.

وی ضمن به سخره گرفتن حکایاتی که درباره تلاش وی برای موروثی کردن قدرت به نفع فرزندش جمال مبارک وجود داشت بیان کرد: من هرگز چنین قصدی نداشته ام و من برای جلوگیری از خونریزی مصری ها کناره گیری کردم.من از قضاوت تاریخ می ترسم و به گونه ای عمل نکرده ام که مرا محکوم کند.