عملکرد کمیسیون انرژی مجلس نهم در سال 92

سیاسی

بررسی پرونده جنجالی فروش نفت به بابک زنجانی و انجام سه تحقیق و تفحص و طرح 10سوال از وزیر نفت، 15 سوال از وزیر نیرو از جمله فعالیت‌های کمیسیون انرژی مجلس در 9 ماه گذشته بود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) علی مروی نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس گزارش عملکرد کمیسیون انرژی اجلاسیه دوم دوره نهم از تاریخ هفتم خرداد تا 14 اسفند سال 92را ارایه کرد.

گزارش ارایه شده به شرح زیر است:

کمیسیون انرژی طی سال دوم جهت بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاع شده سوال ها، تحقیق و تفحص نمایندگان از وزراء و مشورت با مسئولین اجرایی و دیگر صاحب نظران و کارشناسان و بازدید از مراکز صنعتی کشور، اقدام به برگزاری 40 جلسه شامل 108 ساعت و کمیته های سه گانه کمیسیون به برگزاری 32 جلسه و 35/73 ساعت نموده است.

به گزارش ایسنا به نقل از خانه ملت طرح‌ها و لوایح بررسی شده و در دست بررسی کمیسیون به تفکیک به قرار زیر است:

طرح:

ردیف نحوه رسیدگی کمیسیون طرح عنوان طرح شور اول شور دوم نظر کمیسیون
1 یک فوریتی فرعی طرح طرح یک فوریتی ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی

انتهای پیام

کد N201825