تمام سلام:

برخورد کوبنده ای با اخلالگران خواهد شد

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر لبنان در واکنش به طرح امنیتی در این کشور از برخورد قوی با همه کسانی که در راستای بی ثباتی حرکت کنند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، تمام سلام گفت: پس از مقدمات و تلاش های آماده سازی امنیتی و پس از نشست شورای عالی دفاع و کابینه طرح امنیتی در لبنان اجرایی شد.

نخست وزیر لبنان با اشاره به حمایت های معنوی و سیاسی برای موفقیت این طرح ابراز امیدواری کرد که این طرح منشا خیر و برکت برای این کشور شود.

وی افزود: طرح امنیتی ضد گروهی علیه گروه دیگر نیست بلکه اقدامی برای برقراری ثبات در کشور است.

تمام سلام بیان کرد: کسانی که امنیت را مختل کنند تحت تعقیب و پیگرد قرار خواهند گرفت و همه کسانی که خواستار برقراری ثبات در لبنان هستند باید به این طرح کمک کنند.