پاسخ نمایندگی کشورمان در سازمان ملل به مقاله ضد ایرانی دو سیاستمدار آمریکایی

آمریکا, تحریم ها

نمایندگی ایران در سازمان ملل با انتشار مقاله ای در پاسخ به مطلبی علیه برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان در تارنمای سی.ان.ان آمریکا بر حق برخورداری ایران از فناوری هسته ای و عزم راهبردی دولت برای حل موضوع هسته ای تاکید کرد.

به گزارش ایرنا در این مقاله با اشاره به مطلب توهین آمیز ˈریک سنترومˈ و ˈجول روزنبرگˈ دو سیاستمدار آمریکایی که ایران را با آلمان هیتلری مقایسه کرده بودند، تصریح شده که چنین مقایسه احمقانه ای هدفی جز ضربه زدن به روند مذاکرات هسته ای ندارد و نشان دهنده کمبود آگاهی نویسندگان آن درباره واقعیتهای بین المللی است.

پاسخ نمایندگی ایران می افزاید: هیتلر خاک دیگر کشورها را اشغال کرد اما ایران در بیش از 250 سال گذشته هیچگاه خاک کشورهای همسایه اش را مورد تعرض قرار نداده و اشغال نکرده است.

در این مقاله تاکید شده که ریک سنتروم و جول روزنبرگ با قیاس هیتلر با دیگران نشان می دهند که به دنبال بحث و تعامل سازنده نبوده و می خواهند از دریچه زور وارد شوند.

این مقاله با اشاره به شعار انتخاباتی دولت روحانی در عرصه سیاست خارجی تصریح می کند که هدف آن ایجاد مبنایی برای تفاهم با غرب بر سر موضوعات مختلف ازجمله برنامه هسته ای ایران است و این موضوع نه یک تاکتیک بلکه استراتژی دولت است.

مقاله نمایندگی ایران در سازمان ملل با اشاره به درخواست ریک سنتروم و جول روزنبرگ برای افزایش تحریم ایران، می افزاید چنین تحریمهایی بر خلاف قوانین بین المللی بوده و قطعا به روند مذاکرات هسته ای ضربه خواهد زد.

اروپام 2251 **1908**1577
کد N201637