• ۱۱بازدید

تمرینات بین المللی نظامی ˈویکینگ 14ˈ در صربستان آغاز شد

وبگردی