روسیه به بانک آمریکایی جی پی مورگان هشدار داد

اوکراین,امریکا

مسکو- ایرنا- وزارت امور خارجه روسیه روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای به بانک آمریکایی جی پی مورگان که یک حساب بانکی متعلق به سفارت روسیه در قزاقستان را مسدود کرده است، هشدار داد.

به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت خارجه روسیه اقدام بانک آمریکایی در خودداری از انتقال وجه بانکی سفارت روسیه در آستانه به یک شرکت بیمه غیرقانونی توصیف شده است.

در بیانیه گفته شده است: تصمیم بانک جی پی مورگان مبنی بر راکد کردن یک حساب بانکی سفارت روسیه و خودداری از انتقال وجه از طریق آن به شرکت بیمه ˈسوگازˈ به بهانه تحریم های آمریکا علیه روسیه غیرقابل قبول و غیرقانونی است.

در بیانیه هشدار داده شده است: هر گونه اقدام خصمانه ازجمله مالی علیه سفارت روسیه در آستانه، پاسخ متقابل به همراه خواهد داشت و بر فعالیت نمایندگی دیپلماتیک آمریکا در مسکو تاثیر می گذارد.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه خود تاکید کرده است: بانک جی پی مورگان با این اقدام خود به دولت آمریکا خدمت بی حاصل کرده است.

روابط روسیه با کشورهای غربی به ویژه آمریکا پس از سرنگونی حکومت ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری روسوفیل اوکراین پرتنش شده است.

آمریکا و کشورهای غربی متحد آن برای واداشتن روسیه به انصراف از تصمیم الحاق منطقه کریمه به خاک خود، تحریم هایی را علیه این کشور وضع کرده اند.

اروپام/2242**۵۱۸ ** شبس 1551
کد N201444