تصاویر دیده نشده از پدر برادران لاریجانی در رأی گیری ۱۲ فروردین ۵۸

آیت‌الله میرزا هاشم آملی, لاریجانی

عکس‌های زیر دو تصویر منتشر نشده از مرحوم آیت‌الله میرزا هاشم آملی، پدر برادران لاریجانی، است که در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ به هنگام رأی‌گیری برای همه پرسی جمهوری اسلامی گرفته شده است.

عکس‌های زیر دو تصویر منتشر نشده از مرحوم آیت‌الله میرزا هاشم آملی، پدر برادران لاریجانی، است که در ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ به هنگام رأی‌گیری برای همه پرسی جمهوری اسلامی گرفته شده است.
    
 

آیت‌الله العظمی میرزاهاشم آملی لحظاتی قبل از شرکت در رفراندم جمهوری اسلامی در شهر قم


    
 

آیت‌الله العظمی میرزاهاشم آملی در حال شرکت در رفراندم جمهوری اسلامی در شهر قم


عکس‌ها از مشرق45503


کد N201396