ال سالوادور به دنبال به حرکت در آوردن اقتصاد کشور در چین است

ال سالوادور,چین

مادرید- ایرنا- دولت جدید حزب حاکم ˈجبهه فارابوندو مارتی برای آزادی ملی ˈ اعلام کرد که به دنبال ˈمحیط های جدیدˈ در بازار چین است تا که محصولات ال سالوادور را به آنجا عرضه کند افزون بر اینکه یک متحد برای همکاری در به حرکت در آوردن اقتصاد کشور می خواهد.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری اروپاپرس ، برخی از مسئولین مهم حزب حاکم دولت در این راستا دوشنبه شب اطمینان دادند که شکی ندارند که دولت جدید ˈسالوادور سانچز سرنˈ روابط خود با چین را تعمیق خواهد داد زیرا به گفته آنها ، ال سالوادور نمی تواند از پیامی که یک قدرت اینچنینی ارائه می دهد در انزوا باشد.

ˈویولتا منخیوارˈ معاون دبیرکل حزب حاکم دولت،دراین مورد تصریح کرد که رابطه جدید تجاری و اقتصادی ممکن مذکور نباید، روابطی که ال سالوادور در حال حاضر با تایوان دارد را مختل کند .شرکت های تایوانی نزدیک به 74 میلیون دلار در ال سالوادور سرمایه گذاری کردند و نزدیک به شش هزار فرصت کاری ایجاد کردند.

وی ادامه داد : اگر آمریکا روابط تجاری و دیپلماتیکی با چین دارد ، چه کسی می گوید که ما نمی توانیم چنین فرصتی را داشته باشیم.

لزوم رجوع یا عدم رجوع به گرفتن وام بین المللی برای انجام برخی از پروژه های سیاسی دولت جدید ال سالوادور ، به یکی از مباحث مهم داخلی در درون حزب تبدیل گشته است .

ˈ مدراردو گنزالز ˈ دبیرملی حزب حاکم دولت در این مورد یاد آوری کرده که وضعیت مالیاتی که دولت جدید با آن روبرو است ، پیچیده می باشد و به این دلیل رجوع به سازمان های بین المللی می تواند بدهی عمومی کشور که در پایان سال 2013 میلادی ، کسری آن به 9/3 درصد تولیدات ناخالص داخلی معادل با 984 میلیون دلار رسیده را افزایش دهد .

هرچند که سران حزب با این نظریه موافق هستند که نباید در گرفتن وام زیاده روی کرد اما همچنین ، یک نزدیکی به بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول را به دلیل ˈواقعیت های پیچیدهˈ اقتصاد ال سالوادور درک می کنند .

اروپام **1234**1547
کد N201319