وزارت خارجه آمریکا:

روند اعطای روادید به نماینده ایران محرمانه است

ایران در جهان

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روند اعطای روادید به نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد را روندی محرمانه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان ، ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال ندادن روادید به حمید ابوطالبی گفت: روند اعطائ روادید روندی محرمانه است.

ماری هارف معاون سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا شب گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسشهای آنها پاسخ گفت.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره حمید ابوطالبی نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحددر پاسخ گفت :من هیچگونه جزییاتی درباره پیشینه فردی که معرفی شده است ندارم.

ماری هارف در ادامه در مورد زیر سوال بردن اعتبار نماینده جدید ایران و احتمال ندادن روادید به او از سوی وزارت خارجه آمریکا گفت: من هیچ مطلب دیگری در این خصوص ندارم.  پاسخ به این سوالها بسیار دشوار است. روند اعطای ویزا کاملا محرمانه است. ما درباره هیچ ویزای خاصی صحبت نمی کنیم. همه آزاد هستند که درخواست ویزا کنند و درخواست ویزای آنها براساس روندی عادی که برای همه استفاده می شود، بررسی می شود. ما در این مورد(خاص) نظری نمی دهیم و پیش بینی نمی کنیم که نتیجه روند به چه صورت خواهد شد.

وی در ادامه درباره تاثیر ندادن احتمالی روادید به نماینده ایران بر مذاکرات هسته ای گفت: هیچ نکته بیشتری در این خصوص ندارم که مطرح کنم. مطمئنا در روزهای آینده در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد اما امروز هیچ حرف دیگری در این باره ندارم.