نویسنده ترک :حمله بدون توجیه گولن به ایران یکی از دلایل شکست این جماعت بود

ایران

آنکارا - ایرنا - ˈاحمد هاکانˈ نویسنده روزنامه ˈحریتˈ چاپ ترکیه یکی از دلایل شکست ˈجماعت نورˈ به رهبری ˈفتح الله گولنˈ در انتخابات شهرداری های این کشور را ˈحمله بدون دلیل به ایرانˈ دانست.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، هاکان در مقاله ای به تشریح دلایل شکست فتح الله گولن در انتخابات شهرداری های ترکیه در مقابل حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل شکست جماعت گولن (نور) در این انتخابات طرح کردن نظریه ˈمساله عجم ˈ و حمله به ایران به شکل غیر قابل توجیه بود.

وی در ادامه نوشت: افزون بر آن زبان جماعت گولن بسیار روشنفکرانه بود ، به همین خاطر مردم ترکیه آن را درک نکردند ، ضمن آنکه سکونت فتح الله گولن در پنسیلوانیا آمریکا برای این جماعت مشکل ایجاد کرد و نخست وزیر ترکیه از این موضوع استفاده و ادعای توطئه خارجی را مطرح کرد که جامعه ترکیه نیز آن را پذیرفت.

این نویسنده همکاری جماعت گولن با حزب لاییک ˈجمهوری خواه خلقˈ را یکی دیگر از دلایل شکست این جماعت عنوان کرد و افزود: این همکاری نتیجه ای نداشت، ضمن آنکه جماعت گولن نزد مقامات بلند پایه ترکیه نفوذ داشت، ولی در بین توده مردم ترکیه چندان جایگاهی ندارد.

هاکان همچنین به هم خوردن ائتلاف جماعت گولن با حزب حاکم ترکیه و محدود کردن دیگر گروه های اسلامی برای فعالیت در ترکیه را از دیگر عوامل شکست این جماعت دانست.

وی افزود : جماعت گولن همچنین نتوانست علت درگیری سیاسی این جماعت را با حزب حاکم عنوان کند، ضمن آنکه مردم ترکیه اتهامات فسادمالی و ارتشا مطرح شده علیه مقامات دولتی ترکیه توسط این جماعت را باور نکردند.

این نویسنده نوشت: جماعت گولن دلیلی برای هدف قراردادن نخست وزیر و رییس سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه عنوان نکردند و این موضوع نیز یکی از دلایل شکست این جماعت مقابل حزب حاکم ترکیه بود.

خاورم ** 230**1651
کد N201140