معاون سیاسی استانداری لرستان:

12 فروردین روز رهایی از گمراهی است

سیاست داخلی

12 فروردین روزی است که مبارزات ضداستبدادی و ضدطاغوتی ملت مسلمان ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) به ثمر نشست.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: 12 فروردین روزی است که مبارزات ضداستبدادی و ضدطاغوتی ملت مسلمان ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) به ثمر نشست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، سید سعیدشاهرخی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: برگزاری رفراندوم برای تعیین نحوه اداره امور کشور و نوع حاکمیت و نظام سیاسی براساس دستور بنیانگذار عظیم‌الشأن انقلاب نشأت گرفته از اعتقاد عمیق این بزرگ‌مرد مجاهد به رأی و نظر مردم و لزوم مشارکت آنان در سرنوشت و اداره امور کشور به صورت عینی و عملی بود.

وی تصریح کرد: شک نیست، حضرت امام (ره) خود می‌توانستند بعد از پیروزی انقلاب، نوع نظام سیاسی کشوررا تعیین کنند و هیچ تردیدی نیست مردم معتقد، وفادار و متعهد ایران اسلامی هم پیرو و تابع محض مراد و پیرخود بودند، اما حضرت امام (ره) می‌خواستند احترام و اعتقادشان را به رأی و نظر مردم نشان دهند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: مردم هم با درک صحیح و در پاسخ به این مهم با حضور گسترده و معنادار خود به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی در پهن دشت ایران اسلامی رأی دادند و به رهبرخود و آرمان‌ها و ارزش‌های الهی امام لبیک گفتند و امروزه همچنان بر پیمان و عهد خود وفادار و پایبند هستند.

کد N201111