عکس های کمتر دیده شده هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در جبهه

کد N201055